11:01

1402/03/19

سایت آماده خبری

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، رئیس بنیاد ملی نخبگان

درباره روح الله دهقانی فیروزآبادی

دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی متولد 1360 میباشد. وی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در دولت سیزدهم میباشد. وی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز میباشد. فیروزآبادی پیش از این رئیس جهاد دانشگاهی بود.

سوابق تحصیلی:
وی تحصیلات دوره کارشناسی (۱۳۸۲)، کارشناسی ارشد (۱۳۸۴) و دکترا (۱۳۸۷) خود را در رشته مهندسی هوا فضا در دانشگاه صنعتی شریف به پایان رساند و درحال حاضر، دانشیار دانشکده مهندسی هوا فضا و عضو هیأت علمی این دانشگاه است.
سوابق اجرایی:

  • معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی
  • معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف
  • همکاری در معاونت پژوهشی و مشاور رئیس دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشیار دانشکده مهندسی هوا فضا
  • عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان ها و ارگان های مرتبط

آخرین اخبار مرتبط با دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی در همراه پرس